Verhuur van springkastelen en feestmateriaal
​Verkoop van helium ballonnen en pampertaarten
Laden...
(you must be logged in to Facebook to see comments).

 

Welkom bij AmbiFun

Verhuur

Maak een keuze uit onderstaand menu:
​- Prijzen inclusief BTW -

Verkoop van geschenkartikelen


Prijzen incl. BTW
 

Geschenkballonnen:

Verkrijgbaar voor geboorte, communie, huwelijk, verjaardagen,... Deze ballon kan opgevuld worden met een geschenk naar keuze. ( knuffel, fles champagne,... )
​Prijs: 14 euro - inclusief versiering en kleine ballonnen -

​Helium ballonnen:

Verkrijgbaar in verschillende kleuren, bedrukt/onbedrukt, los of in trosjes. 
- 1 onbedrukte helium ballon aan lintje: 1,40 euro
​- 1 bedrukte helium ballon aan lintje: 1,80 euro
-  tros met 3 onbedrukte helium ballonnen aan lintje ( + gewichtje ): 4,7 euro
-  tros met 3 bedrukte helium ballonnen aan lintje ( + gewicht ): 5,9 euro


​Een helium ballon blijft ongeveer 12u zweven. Wij kunnen de ballonnen behandelen met een coating, waardoor deze enkele dagen langer blijven zweven.

 

Luiertaarten:

​Er zijn diverse creaties mogelijk. Hieronder enkele voorbeelden.
 

Luiermand Nijntje

Inhoud: mandje, 15 luiers van het merk Pampers n°3, knuffeldoekje Nijntje, slabbetje Nijntje, 3 paar sokken Nijntje, tetra doekje

Prijs: 30 euro

Luiertaart XL
Inhoud: 80 luiers van het Merk Pampers n°3, 6 washandjes ( 4 blauwe en 2 witte ), washandje met dier, spons in de vorm van een eend, 2 paar sokken, Nijntje knuffeldoekje
Prijs: 50 euro


 

Naam *
Email *
Gemeente *
Bericht *

AmbiFun
​9520 Vlierzele ( Sint-Lievens-Houtem )
 

ambifun@telenet.be
www.facebook.com/ambifun

 

 

 

 

 

 

 

Of contacteer ons via onderstaand formulier:

 

Huurvoorwaarden springkastelen
 
Artikel 1
Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over volgende voorzieningen te beschikken:  - elektriciteit van 220Volt - minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel - een vlakke / zachte ondergrond ( gras, tegels, beton, asfalt ), vrij van alle scherpe objecten zoals (kiezel)stenen, glas,..  - voldoende ruimte waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een extra voorziening van minimum 1 meter rondom het springkasteel.
Bij levering en ophaling dient een vrije doorgang voorzien te worden om het springkasteel vlot te kunnen plaatsen / ophalen. Het springkasteel kan niet geplaatst worden via trappen en deuropeningen.
 
De verhuurder verhuurt het springkasteel met bijgeleverde blower, grondzeil, afdekzeil en piketten. Een verlengkabel kan op vraag van de huurder eveneens voorzien worden.
 
Artikel 2
Bij het ondertekenen van het huurcontract erkent de huurder over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals beschreven in Artikel 1.
---
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is hier verantwoordelijk voor.
---
Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van AmbiFun ( de verhuurder ).
--- 
Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.  Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de goede werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en dat hij op de hoogte is van de richtlijnen met betrekking tot het gebruik.
 
Artikel 3
De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehuurde materiaal en de eventuele schade ten gevolge van verkeerd op-/ afbouw of gebruik.  De huurder is verantwoordelijk bij diefstal tijdens de huurperiode.
--- 
De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade is. 
---
De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. 
---
Het gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene.
 
Het is verboden: - het springkasteel te betreden met schoenen.  - het springkasteel te betreden met voedingsmiddelen - het springkasteel te betreden met scherpe/puntige voorwerpen - aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 12 jaar.
Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd.
Alle schade ( niet veroorzaakt door slijtage ),  alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Het springkasteel dient terug in propere staat te zijn bij ophaling!!
 
Artikel 4
In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal.  De huurder dient in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal of van de gebruikers, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor schade.
---
Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven (ook bij regen).
 
Bij sterke wind / rukwinden of onweer dienen de gebruikers onmiddellijk in veiligheid gebracht te worden en het springkasteel onmiddellijk afgelaten en uitgeschakeld te worden. Het gebruik van het springkasteel bij hevige wind kan ernstige gevolgen hebben. Het gebruik van een regenzeil of vast dak, geeft geen garantie op het volledig droog blijven van het springkasteel.
 
Artikel 5
Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:  - water aflaten - torens en muren naar binnen plooien - springkasteel dubbel vouwen - regenzeil over het dubbelgevouwen springkasteel bevestigen
Het afgelaten springkasteel dient steeds afgedekt te worden met een zeil. Na de regen dient het springkasteel terug opgezet te worden, zodat het kan uitdrogen.
 
Artikel 6
De volledige huurprijs kan ofwel per overschrijving of bij levering cash betaald worden. 

Artikel 7
In geval van niet of laattijdige levering door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 
Artikel 8
Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen - per aangetekend schrijven - na de huurdatum, aan de verhuurder overgemaakt te worden.
 
Artikel 9
Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde.